Produkcja rurociągów

Jesteśmy producentem rurociągów ze stali węglowej, wysokostopowej oraz stopu CuNiFe. Rurociągi produkujemy z przeznaczeniem do przemysłu morskiego, lądowego oraz offshore. Rurociągi wykonujemy na podstawie dokumentacji w postaci rysunków izometrycznych (ISO-drawings) lub na podstawie odwzorowania. Odcinki łączone są za pomocą dowolnego rodzaju kołnierzy płaskich lub szyjkowych. Stosujemy również połączenia tulejowe oraz połączenie typu VICTAULIC.

Poza wykonaniem odcinków rurociągów oferujemy wykonanie prób ciśnieniowych oraz asystę przy zdawaniu systemów Towarzystwom Klasyfikacyjnym  i Przedstawicielom Armatora.

Prefabrykowane przez nas rurociągi poddajemy zabezpieczeniu antykorozyjnym zgodnie z wymogami klienta. Oferujemy następujące rodzaje zabezpieczeń:

  • fosforanowanie (bonder)
  • malowanie
  • cynkowanie ogniowe